Szabályok


24 órás váltó

1. Általános információk

A verseny 5 vagy 6 fős csapatok részvételével 24 órán keresztül tart. A csapat tagjai mindig ugyanabban a sorrendben váltják egymást, de különböző pályákat kell teljesíteniük.

2. Csapatok összetétele

A csapatokat 5 vagy 6 ember alkotja, ahol 15 évesnél nem lehet fiatalabb egy váltótag sem. Nem feltétel, hogy a csapat tagjai ugyanabból az egyesületből legyenek. A csapatban legalább 1 hölgynek és 1 szenior vagy ifi versenyzőnek kell lennie (fiatalabb mint 19 vagy idősebb mint 35 év). Azok a csapatok is elindulhatnak, amelyek ezen feltételeknek nem tesznek eleget, de csak versenyen kívül.

3. Nevezés

A nevezéshez meg kell adni a csapat nevét (max. 24 karakter), a csapattagok nevét, korát, SI dugóka számát. A csapatban a futók személye és a futási sorrend 1 órával a rajt előttig még módosítható, pótdíj befizetése ellenében. A csapaton belüli módosítás díja 2 Euro.

4. Futási sorrend és rajtszám

A megadott futási sorrendet be kell tartani a verseny egész ideje alatt, ennek a szabálynak a be nem tartása kizárást von maga után.

A rajtszámot jól látható helyen viselni kell.

A futási sorrendet az ABC első hat betűje jelzi.

Futók

1. Futó

2. Futó

3. Futó

4. Futó

5. Futó

6. Futó

Rajtszám

*** A

*** B

*** C

*** D

*** E

*** F

*** a csapat rajtszámát jelenti, amit a rendezők adnak ki

5. Versenyforma 

5.1 Tömegrajt
Szombaton 10:00-kor minden csapat első futója tömegrajttal indul. Az első futóknak 2 perccel a nullidő előtt a rajtszámukkal ellátott térkép mögé kell beállniuk. A térkép csak a rajtjel után vehető fel.

5.2 Váltás
A váltás mint minden más váltóversenyen kézráütéssel történik. Az első futó váltja a másodikat, a második a harmadikat és így tovább. A hatodik futó újra az első futót váltja. A térkép felvétele önállóan történik, a váltástól a térképfelvételig tartó kötelező szakasz lefutása után. A térképet a célbaérkezés után le kell adni. Az a csapat, amelynek bármelyik futója ezt nem teszi meg, a versenyből kizárásra kerül. 
A térképeket a verseny vége után 1 órával adjuk vissza a csapatvezetőknek.

5.3 Pályák

  • A kezdő pálya farsta jellegű, amelyet az első futóknak kell minden csapatban teljesíteni. A különböző szakaszok kombinációját a versenyrendező jelöli ki.

Kezdő pálya

Kategória/Kód

Hasonló pályák száma

Tájékozódási nehézség

Tervezett győztes idő

SF

1

közepes

30 perc

  • Az első pálya lefutása után, minden csapat aktuális futója szabadon választhat a térképfelvevő helyen kirakott, 4 kategóriába besorolt, nappali pályák közül.

Nappali pályák

Kategória/Kód

Hasonló pályák száma

Tájékozódási nehézség

Tervezett győztes idő

LD

3

nehéz

60 perc

LE

4

könnyű

55 perc

SD

4

nehéz

40 perc

SE

4

könnyű

35 perc

  • Sötétedéskor, a rendezők által 18:00 órakor bejelentett időpontban, 2 szürkületi pályát kell teljesítenie valamennyi csapatnak, még akkor is, ha addig nem sikerült minden nappali pályát teljesíteni. Amennyiben valamelyik csapat befejezné valamennyi nappali pályát, akkor hamarabb válthatnak a szürkületi pályákra.

Szürkületi pályák

Kategória/Kód

Hasonló típusú pályák száma

Tájékozódási Nehézség

Tervezett győztes idő

LT

1

könnyű

35 perc

ST

1

könnyű

25 perc

  • A szürkületi pályák teljesítése után a csapattagok szintén 4 kategóriába sorolt éjszakai pályák közül választhatnak szabadon a térképfelvétel helyén.

Éjszakai pályák

Kategória/Kód

Hasonló típusú pályák száma

Tájékozódási Nehézség

Tervezett győztes idő

LDN

2

nehéz

45 perc

LEN

2

könnyű

40 perc

SDN

5

nehéz

35 perc

SEN

5

könnyű

30 perc

  • Amennyiben a csapat az összes nappali és éjszakai pályát teljesítette, a végső pályák következnek.

Végső pályák

Kategória/Kód

Hasonló típúsú pályák száma

Tájékozódási Nehézség

Tervezett győztes idő

FF

6

nehéz

30 perc

       

6. Az egyének által futott pályák értékelése

Amennyiben valamelyik pálya eredménytelenül kerül lefutásra (például rossz pont fogása, rossz sorrendben történő pontfogás, stb.), akkor az a pálya nem számít bele a csapatértékelésbe. Az a futó, amelyik rontott a pályán, azonban továbbra is a fut a csapat színeiben, és a csapat is versenyben marad. Amennyiben hibás eredménnyel fut be valaki, és az általa futott idő kevesebb mint 30 perc, a csapatának a versenyzésre rendelkezésre álló 24 órából 30 perc levonásra kerül, vagyis az ő számukra 30 perccel hamarabb ér véget a verseny.

7. Futó kiesése a csapatból

Amennyiben mind a 6 (illetve 5) futó legalább egyszer már elindult, kijelölhető egy futó, aki többet nem fut, és a csapat 5 (illetve 4) fővel folytatja a küzdelmet. A második illetve a további kieső futók esetén a csapat versenyideje kieső emberenként 30 perccel csökken. Minden olyan esetben, ha kiválik egy futó a csapatból, azt jelezni kell a rendezőségnek, legkésőbb addig, amíg újra azt a futót nem szólítják a rajthoz. Akit egyszer a csapat kieső futóként megjelölt, többet nem állhat vissza a csapatba.

8. Végső befutási idő

A végső befutási idő vasárnap 10:00 (kivéve a 6. és 7. pontban felsorolt eseteket). A versenyidő letelte után befutó versenyzők által teljesített pálya már nem számít bele az értékelésbe.

9. Végső értékelés

Az a csapat a győztes, amely a legnagyobb számú értékelhető eredménnyel teljesített pályával rendelkezik. Ha két csapat azonos számú érvényes pályával rendelkezik, abban az esetben az utolsó érvényes pálya teljesítésének befutási sorrendje dönt közöttük.

10. Ellenőrző pontok

Az ellenőrző pontok az IOF előírásainak megfelelőek és fényvisszaverő csíkkal vannak ellátva.

11. Óvás

Óvás írásban nyújtható be a rendezőségnek vasárnap 11:00-ig.

12. Záró rendelkezés

Jelen szabályozástól eltérő rendelkezést tartalmazhat a programfüzet Legkésőbb 2 órával a kezdés előtt a helyszínen változhat a szabályozás, ebben az esetben a változást többször bemondjuk.

12 órás váltó

A 24 órás váltó szabályaitól a következőkben térnek el az erre a két versenyszámra vonatkozó szabályok:

  • Minden csapat 2, 3, 4, 5 vagy 6 futóból állhat
  • A futók kora és neme nincs szabályozva.
  • A 12 órás váltó befutási ideje 22:00.
  • A kezdő pályák után a nappali pályák választhatóak. Amikor beáll a szürkület, kötelezően a két szürkületi pályát kell teljesíteniük a 12 órás váltóknak is, és utána folytathatják a maradék nappali pálya teljesítését.
  • A 12 órás váltó eredményhírdetését a 24 órással együtt vasárnap 11:00 órakor tartjuk meg.

*   A szabályzat a németországi 24 órás váltóverseny szabályainak adaptációja.